Tietosuojaseloste

Sähköpostimarkkinointirekisteri

Luotu 19.5.2018

Rekisterinpitäjä

Suomen aforismiyhdistys ry

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin liittyen voit olla yhteydessä osoitteeseen: [email protected].

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytettään yhdistyksen tiedotukseen ja jäsenhankintaan.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tilaajan etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen sekä tiedon siitä, onko hän yhdistyksen jäsen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoa yhdistyksen verkkosivuilta, kun vierailija täyttää yhteystietonsa liittymislomakkeeseen, ja yhdistyksen tapahtumissa paperisilla liittymislomakkeilla sekä muista yleisesti saatavilla olevista lähteistä sosiaalisen median, sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

Tietojen luovuttaminen tai siirtäminen

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle tai siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme  virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka työtehtävät edellyttävät tietojen käsittelyä. Rekisteri on täysin sähköinen ja se on suojattu luotettavasti asianmukaisin tietoteknisin toimenpitein.